Anunț concurs PAZNIC

COLEGIUL NAŢIONAL “MIHAI EMINESCU” PETROŞANI  Organizează în perioada 03-07.04.2017 Concurs pentruocuparea postului vacant de personal contractual paznic, durată nedeterminată, studii medii 8 clase/10 clase, vechime minimă în specialitatea postului 2 ani  CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE la concurs: are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a …

Continue reading