Anunț important pentru elevii admiși la Colegiul Național “Mihai Eminescu” Petroșani

ANUNŢ

ÎNSCRIEREA ÎN LICEU – CLASA a IX-a

Pentru elevii admiși la specializările Matematică – Informatică, respectiv Filologie și care optează pentru intensiv engleză sau franceză, înscrierea se va face în zilele de 10-12 iulie 2018 (între orele 9 – 16).

Testul scris și proba orală la limba engleză sau franceză va avea loc în data de 13 iulie 2018, la sediul Colegiului Național “Mihai Eminescu” Petroșani, începând cu ora 9. Sunt declaraţi admişi elevii care au obţinut minim 6 (şase) – media aritmetică a rezultatelor de la testul scris şi proba orală. Repartizarea în clasele de intensiv se va face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere în liceu a elevilor declaraţi admişi la testul de limbă modernă.

Elevii admiși care NU optează pentru clasele cu predare intensivă a limbilor străine vor depune dosarele pentru înscriere în perioada 10-13 iulie 2018.

Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectuează, conform unui program afişat mai sus, pe baza următoarelor acte:

  1. cererea de înscriere;
  2. cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere, în copie si original;
  3. adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a;
  4. foaia matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale);
  5. fişa medicală.

Candidaţii care, în perioada 10-13 iulie 2018, nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia judeţeană de admitere. Aceşti candidaţi vor fi repartizaţi de comisia de admitere judeţeană, pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale.

Felicitări elevilor admiși la Colegiul Național “Mihai Eminescu” Petroșani și mult succes!

Director,

Prof. Lăutaru Alexandru

 

 

 

Comentariile nu sunt permise.