Componenţă

Compartiment financiar 

Administrator financiar – şef compartiment: ec. ŞCHIOPU VASILICA

Administrator financiar: ec. DONOSE MELANIA

Compartiment administrativ

Administrator de patrimoniu: ec. MUNTEAN GABRIELLA

Administrator de patrimoniu:

 

 

Comentariile sunt închise.