Componenţă

Compartiment financiar 

Administrator financiar – şef compartiment: ec. ŞCHIOPU VASILICA

Administrator financiar: ec. DONOSE MELANIA

Compartiment administrativ

Administrator de patrimoniu: MUNTEAN GABRIELLA

Administrator de patrimoniu: COCEA SILVANA

 

 

Comentariile nu sunt permise.