Admitere clasa a IX-a

Profilul Real cu specializările:
– matematică-informatică, intensiv engleză (28 locuri, o clasă)
– ştiinţe ale naturii intensiv engleză (28 locuri, o clasă)

Profilul Uman cu specializarea:
– filologie intensiv engleză (14 locuri), intensiv franceză (14 locuri) – 2 grupe, o clasă

Înscrierea în liceu a absolvenţilor de gimnaziu care au fost declaraţi admişi la liceul nostru se face în perioada 15-18 iulie 2019 prin depunerea la secretariat a dosarelor de înscriere ce conţin următoarele acte:
– cererea de înscriere;
– cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere în copie legalizată;
– adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a;
– foaia matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale);
– fişa medicală

Comentariile sunt închise.