Oferta educaţională

Informaţii relevante pentru absolvenţii de clasa a VIII-a

 

           Rezultatele foarte bune obţinute de elevii noştri în urma studierii celor două limbi moderne oficiale ale Uniunii Europene – limba franceză şi limba engleză – au devenit o tradiţie în şcoala noastră. Acest aspect le oferă elevilor şi absolvenţilor noştri oportunitatea de a studia în Universităţile occidentale. Avem elevi care au obţinut burse de studiu în Anglia şi absolvenţi ai liceului care studiază în Franţa şi Italia. Considerăm că aceste oportunităţi sunt deosebit de importante pentru viitorul elevilor noştri deoarece în fiecare an la Târgul Universitarilor îşi prezintă ofertele universităţi de prestigiu din SUA, Franţa, Anglia şi din alte ţări ale U E.
De asemenea, profesorii noştri le oferă elevilor posibilitatea de a alege o gamă largă de discipline opţionale, în funcţie de aptitudinile şi interesele fiecăruia: Astronomie, Istoria matematicii, Istoria fizicii, Educaţie pentru sănătate, Elemente de biologie şi patologie umană, Drepturile omului (în limba engleză), Cultura şi civilizaţia Angliei (în limba engleză), Istoria Franţei (în limba franceză), Cultura şi civilizaţia Franţei (în limba franceză), Limba italiană, Bioetică, Jurnalistică, Estetică, Competenţă în mass-media. Astfel, elevii pot aprofunda specializările pentru care optează pe parcursul  celor patru ani de liceu.

IMPORTANT!!!! Se poate înscrie orice absolvent al clasei a IV-a, de la orice şcoală din Valea Jiului!!! Înscrierile se vor face la sediul Şcolii Gimnaziale „Avram Stanca” Petroşani din Strada „1 Decembrie 1918, nr. 73. Informaţii suplimentare la telefon 0254542633 şi la secretariatul unităţii.

  • 4 clase a IX-a, filiera TEORETICĂ:
  • 2 clase cu profil real, specializările:
  • MATEMATICĂ – INFORMATICĂ, (26 elevi) – o clasă
  • ŞTIINŢE ALE NATURII,(26 elevi) – o clasă
  • dou[ clasă cu profil uman, specializările:
  • FILOLOGIE, INTENSIV ENGLEZĂ (13 elevi) – FRANCEZĂ (13 elevi) – o clasă
  • ȘTIINȚE SOCIO-UMANE (26 elevi) – o clasă

6-7, 10 – 14 iulie 2023 – Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fișele de înscriere și verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată
de calculator

Înscrierea în liceu a absolvenţilor de gimnaziu care au fost declaraţi admişi la liceul nostru se face în perioada 20-25 iulie 2023 prin depunerea la secretariat a dosarelor de înscriere ce conţin următoarele acte:

– cererea de înscriere;
– cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere original și copie ;
– adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a;
– foaia matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale);
– adeverinta medicală

Departajarea elevilor la clasa de filologie dupa optiune si medie.

Informaţii suplimentare la telefon 0254541574 sau la secretariatul unităţii, pe site-ul școlii: http://www.cnme-petrosani.ro/ și pe pagina oficială de Facebook:  https://www.facebook.com/cnme.petrosani

Comentariile sunt închise.