ANUNŢ ÎNSCRIERE LA LICEU – CLASA a IX-a

Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se face pe baza următoarelor acte:
a) cererea de înscriere;
b) cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere, în copie si original;
c) adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a;
d) foaia matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale);
e) adeverinţă medicală (clinc sănătos)
f) dosar plic.

Pentru elevii admiși la specializarea FILOLOGIE și care optează pentru intensiv engleză sau franceză, repartizarea în clasa de engleză sau franceză se face conform opţiunilor elevilor şi în ordinea descrescătoare a mediei de admitere în liceu.

Candidaţii care, în perioada 15-18 iulie 2019, nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia judeţeană de admitere. Aceşti candidaţi vor fi repartizaţi de comisia de admitere judeţeană, pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale.

Felicitări elevilor admiși la
Colegiul Național “Mihai Eminescu” Petroșani
și mult succes în continuare!

Director,
Prof. Lăutaru Alexandru

Comentariile sunt închise.