Diseminare proiect Erasmus+ „Promotion Of Identity, European Culture and Tradition”

În perioada 28.11.2019 – 04.12.2019, 12 elevi de la GENIKO LIKIO HORTIATI, Thessaloniki, GRECIA, însoțiți de 3 cadre didactice și 12 elevi de la ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE „E. MEDI”, LEONFORTE, ITALIA însoțiți de 2 cadre didactice, alături de 28 elevi de la COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU”, PETROȘANI, au participat în cadrul Proiectului de Parteneriat strategic în Domeniul Educației Școlare, Acțiune Cheie 2, Erasmus+ „Promotion Of Identity, European Culture and Tradition” nr. ref. 2018-1-IT02-KA229-047925_3, la activitatea de învățare/schimbul de bune practici – ,,Local cultural heritage in a European perspective and the Romanian National Day” la COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU”, PETROSANI.

În cadrul acestei mobilități elevii au învățat cum să colecteze date, să le analizeze și să le proceseze, să afle informații despre cultura și tradițiile regiunii pe care o vizitează, să facă schimb de informații cu colegii lor, să identifice elementele comune, să colaboreze cu autoritățile locale, cu comunitatea locală, să învețe cum să dezvolte o afacere în domeniul turismului pentru regiunea lor în vederea dezvoltății economice a acesteia. Au participat la activități formale și non-formale, și-au îmbunătățit competențele lingvistice și de utilizare a calculatorului.

Pe durata activității, elevii din Grecia și Italia au fost cazați la familiile elevilor din Romania care fac parte din grupul țintă al proiectului.

Diseminare erasmus Romania - PROIECT

Comentariile sunt închise.