Propunere – Proiect de școală-pilot CNME Petrosani 2022-2023

IMPORTANT

Colegiul “Mihai Eminescu” Petrosani își propune să preia modelul Liceului Gheorghe Lazăr din București, care în anul școlar 2021-2022 a aplicat un proiect pilot prin care în semestrul al II-a, elevii de clasa a XII-a se pregătesc exclusiv pentru materiile de BAC. Elevii merg la ore cu prezență fizică doar lunea, marțea și miercurea pentru a învăța la materiile de Bac, iar pentru restul materiilor se fac doar proiecte online. Într-un proiect pilot similar, conducerea Colegiului “Mihai Eminescu” Petrosani își propune și un program mai puțin încărcat al elevilor, începând cu clasa a V-a, prin comasarea unor discipline în module pe care elevii să le învețe concentrat pe o perioadă mai scurtă de timp și nu pe tot parcursul anului școlar.

Proiectul pilot propus de Colegiul  “Mihai Eminescu” Petrosani  vine în contextul în care noua structură a anului școlar, publicată în Monitorul Oficial, permite organizarea pe  „module de învățare” cu  vacanțe.

Principalul motiv pentru care conducerea Colegiului Mihai Eminescu” Petrosani își dorește să piloteze după modelul Colegiului “Gheorghe Lazăr” din București este acela că elevii sunt prea încărcați cu teme la multe discipline săptămânal, și nu se pot concentra în prea multe direcții. Așadar, din numărul de 14-17 discipline pe săptămână pentru clasele V-XII, proiectul propune dispersarea lor, astfel încât elevii să învețe unele materii concentrat, pe o perioadă mai scurtă de timp, ca module.

Disciplinele cu 1-2 ore pe săptămână se redistribuie pe 6/12/18 săptămâni, iar cele cu cel puțin 3 ore pe săptămână rămân discipline anuale. Excepție fac: Educația fizică și CDȘ (unele) la discipline de evaluare natională/bacalaureat.

Se reduce numărul de discipline pe săptămână la 8-9, fără afectarea normelor profesorilor și fără afectarea numărului total de ore pe săptămână prevăzut în planurile-cadru în vigoare.

De exemplu, în clasa a IX-a la profilul Uman, filologie, potrivit proiectului pilot, elevii vor învăța limba latină, istoria sau logica pe parcursul a 3 grupe de câte 6 săptămâni. Li se va preda educație muzicală pe 2 module a câte 6 săptămâni, apoi pe următoarele două se predă educația plastică, și în ultimele 2 module se va preda religia.

În plus,  menționăm același motiv pe care l-a explicat pentru Edupedu.ro și d-na Director a Colegiului  Gheorghe Lazăr București , în clasa a VIII-a și a XII-a elevii nu mai sunt interesați de multe discipline care nu sunt discipline de  EN/BAC sau pentru admiterea în învățământul superior.

Impact asupra profesorilor

Pentru profesori, numărul anual de ore de predare nu se modifică, dar vor preda la mai puține clase într-o săptămână, un număr de ore mai mare decât cel prevăzut săptămânal în planul -cadru, până la epuizarea orelor alocate disciplinei pentru un an școlar.

Planificările calendaristice, în cazul disciplinelor modulare, se vor realiza pentru module cu durata 6 /12 /18 săptămâni. Beneficii ar fi și pentru profesori, se arată în proiect: “Distribuirea disciplinelor cu 1-2 ore pe săptămână într-un interval mai scurt de timp, cu 3-4-6 ore pe săptămână conduce la concentrarea atenției profesorilor la procesul de învățare pentru mult mai puțini elevi și o mai bună gestionare a unor eventuale eșecuri școlare”.

Cum se vor face evaluările

Pentru clasele 5-7 și 9 -11 , ultimele două săptămâni vor fi săptămâni de evaluare finală, inlcusiv pentru disciplinele modulare, dacă este cazul. Elevii participă doar la ore remediale, dacă au nevoie de acestea, și la evaluările stabilite de profesori.

Evaluări la dispoziția profesorului (număr de note și tipuri de evaluare, cu condiția să existe cel puțin două evaluări/note pentru fiecare disciplină)
Modalități de evaluarea finală în ultimele două săptămâni de școală: o temă de reflecție !

Ultimele două săptămâni de școală fiind dedicate evaluării, toți profesorii își vor planifica orele din norma didactică săptămânală pentru evaluări (grafic centralizat de echipa managerială)

Cum văd profesorii ,elevii și părinții acest proiect de pilotare?
•        pilotare@cnme-petrosani.ro este adresa unde comunitatea școlară
(profesori ,elevi ,părinți) pot trimite:
•        Critici argumentate
•        Sugestii argumentate
•        Riscuri identificate (care au la bază realități)
•        Întrebări legate de materialul prezentat
Atenție!
•        Fără argumente, mesajele nu vor fi luate în considerare
Termen  19 mai 2022
Propunere - Proiect de școală-pilot CNME Petrosani 2022-2023

Comentariile sunt închise.